Klarsyn linje  

Klarsyn linje.jpg

Linjen er buet, og kan være kort eller lang. Dette er en høyre hånd. Denne fine klarsynlinjen har jeg uthevet. Klarsynthet kan vise seg på andre måter i hånden også.