Har du en linje for klarsyn i hånden din?

Har du en linje for klarsyn i hånden din?

Linjen er en av mange gavemerker vi finner i hånden. Her kan du lese om hva som skjer når potensialet blomstrer. Og hvordan det kan oppleves når potensialet ikke blir aktivert.

Klarsynlinjen en vertikal linje som kurver mot utsiden av hånden, og danner en bue. Det finnes korte og lengre versjoner. Noen er tydelige mens andre igjen består av flere korte linjer som sammen forsøker å danne en linje for klarsyn. Ønsker du å se hvordan en slik linje kan være i hånden, følger du denne linken

klarsyn-linje

Hvis du har denne linjen er den forbundet med en gave du har, der du er en kanal som kan formidle informasjon opp fra den dypere indre verden, og bringe visdommen og intuisjonen til den ytre verden. Linjen må sees på som en spesiell indre stemme, en slags “radio” stasjon du kan tune deg inn på som formidler spesiell informasjon om de dypere, underliggende meningene om ting. Det er din intuisjon.

De som har denne linjen ønsker å være involvert i de dypere meningene i livet, og har et ønske om å lytte til seg selv. Hvis du har denne linjen og lever ut dens potensiale har du evnen til å enhver tid å koble deg på den linjen og formidle. Dette kan utøves på mange arenaer i samfunnet, den er ikke knyttet bare til profesjonelle klarsynte men også personer som arbeider som ledere, lærere eller andre områder der de formidler sin og innsikt til det beste for andre. De er alle spirituelle lærere på sin måte.

Denne linjen har sine utfordringer, slik alle gaver i hendene har. En av utfordringene linjen gir deg handler om tillit. Har du tillit til den informasjonen som kommer til deg? Eller, hvordan “tuner” du deg på linjen av informasjon som alltid er der? Hva om den forteller deg ting du ikke liker så du skrur den av? Eller den forteller deg ting som du ikke kan “se” i virkeligheten med øynene dine, og blir usikker på om du kan stole på informasjonen? Særlig hvis andre personer rundt deg ikke har samme opplevelser som deg, kan du begynne å tvile på deg selv. Kan du være stille nok til å lytte til den spesielle indre stemmen du har? Du kan føle at den indre stemmen er fremmed for deg fordi livet ditt er så travelt, og at du ikke er i kontakt med deg selv.

Alt dette kan være utfordrende å oppleve.

Når du ikke gjør disse tingene, når du ikke har tillit til den dype informasjonen av innsikt, da kan du havne i en ond sirkel. For linjen for klarsyn kan du oppleve depresjon og stagnasjon. Du kan befinne deg i sjelens mørkere sider og ikke forstå hva som er meningen med tingene. Hvorfor bry seg? Hva er poenget? Hvis du ikke lytter til klarsyn linjen, er du avskåret fra deg selv og din egen følelse av retning i livet. Noe som kan føre til at du føler deg fortapt og overveldet.

Hvordan kommer du deg ut av den onde sirkelen?

Når du er lei av å være deprimert og leve en meningsløst liv, føle at du sitter fast og ikke vet hvor du skal, må du sette en intensjon om endring. Du må bestemme deg for å lytte til din indre stemme, og bestemme deg for å ta til deg det den indre stemmen sier. Du må finne en måte å ta informasjonen du finner der nede, opp til verden. Fordi når du bestemmer deg for å komme opp fra mørket, trenger du et sted å dele intuisjonen din.

Du må øve deg på å reise frem og tilbake mellom de to verdene. Slik opparbeider du deg tillit til din indre stemme og deg selv. Når du har tillit til deg selv, må du finne ut hvem du kan stole på for å dele informasjonen med. Du får erfaring og blir mer i kontakt med alle delene i deg selv.

På ditt beste er du i konstant i dyp kontakt med deg selv samtidig som du her tilstede i hverdagen. Du forstår hva som foregår i de dypere sidene av deg selv og du bruker det til å guide deg selv.

Kanskje du ender opp i en posisjon der du kan veilede andre mennesker. Du forsoner deg med at du har denne dype kanalen, og bringer den ut til verden. Når du gjør dette, vil du virkelig “eie” ditt klarsyn. Samtidig vil du oppleve at du vil få nye utfordringer knyttet tillit til deg selv. Dette er en del av sjelspsykologien, og du vil alltid bli utfordret på det.

Andre mennesker rundt deg har kanskje ikke disse evnene, og vil stille kritiske spørsmål. Det kan føre til at du ikke stoler på deg selv og du kan igjen gå inn i utfordringene denne linjen fører med seg. Du kan leve et helt liv i depresjon og sitte fast, eller du kan sette en intensjon om å komme deg ut, tune inn til stemmen din, ha tillit til deg selv og balansere informasjonen du får tilgang til ut i verden. Du får praktisere og være den begavede kanalen du er ment å være. Lykke til!

Beste hilsen fra Eva

Intuitiv Kunstmaling som Healing

Intuitiv Kunstmaling som Healing

Om å strekke seg for langt

Om å strekke seg for langt

0